De cursus First Aid Under Danger (FAUD) is ontwikkeld om beter om te kunnen gaan met verwondingen die het gevolg zijn van terroristische aanslagen of grootschalige incidenten. We zien dat er veel geld besteed wordt aan het voorkomen van dit soort incidenten echter het verleden en waarschijnlijk ook de toekomst laten zien dat we niet elke gek met een gebrek tegen kunnen houden. Dit resulteert vervolgens dan toch in vele gewonden en -nog erger- tot vele onnodige doden. De huidige maatschappij is niet bestand tegen dit soort geweld en weet vaak niet op de juiste manier hulp te verlenen. Niet alleen de burgermaatschappij wordt hierdoor overrompeld. Onze hulpdiensten zijn hier ook zeker nog niet adequaat op voorbereid en voor uitgerust. Her en der nemen eigen initiatieven van politieagenten en brandweer hun vorm maar deze worden al snel teruggefloten door hun leidinggevende die terecht of onterecht tal van beren op de weg zien staan.

 

Terwijl de bureaucratie bezig is haar plasje te plegen over dit agenda onderwerp lopen hulpverleners volgens het NCTV dagelijks een substantieel gevaar. Dit is het op een na hoogste niveau van dreiging. Als je maar lang genoeg blootgesteld wordt aan het zelfde niveau van dreiging zonder hier effectief ook de slagkracht op aan te passen vallen vanzelf de gaten in de beveiliging. Dit is een natuurlijk proces en manier van overleven en direct dus ook het grootste gevaar in het hele verhaal. We moeten dus niet denken dat we elke aanslag kunnen voorkomen. De private beveiliging die vaak verantwoordelijk zijn voor grote evenementen, zijn nog minder goed voorbereid. Ook hier zien we tal van voorbeelden waarbij het echt verkeerd is gegaan. Er wordt vervolgens een burgemeester op de mat geroepen en daarna is het zand erover. Toch weigeren wij als mensen echt te leren van dit soort fouten. Jammer genoeg is First Aid Under Danger niet de oplossing op alle problemen. Wel is FAUD een cursus waarbij we er vanuit gaan dat ongeacht het dreigingsniveau en de genomen counter terrorism maatregelen, het altijd mis kan gaan. En dan? Weet jij dan wat je moet doen?

 

FAUD is voor zover bekend de enige cursus in de BENELUX die door een externe partij gecertificeerd wordt. Het is ook de enige cursus waar voldoende aandacht besteed wordt aan het wispelturige niveau van dreiging waar we tijdens een incident mee te maken hebben. Een situatie kan binnen een seconde van veilig omslaan naar een directe dreiging. Kun je dan hetzelfde protocol uitvoeren als altijd? Moet je de mensen in veiligheid brengen? Of jezelf? Als je kiest voor de mensen om je heen, hoe breng je deze dan in veiligheid? FAUD is de enige cursus die hier echt antwoord op geeft. De cursus is geschreven aan de hand van bewezen didactische modellen die toegespitst zijn op vaardigheidsonderwijs. Over elke handeling en stap in het protocol is nagedacht. Hoe kunnen we kennis het beste overdragen met zoveel mogelijk retentie als uiteindelijk doel. Tijdens de FAUD cursus is er een duidelijke opbouw te herkennen waarin de handelingen worden aangeleerd. First Aid Under Danger is ontwikkeld door een team van docenten en militair verpleegkundig instructeurs. Zo is een unieke match ontstaan. FAUD is gebaseerd op het zelf hulp kameraden hulp (ZHKH) protocol van Defensie. Er is een vertaalslag gemaakt om de reeds bij Defensie aanwezige kennis om te kunnen zetten naar een werkzaam civiel protocol. Trust me, dit gaat echt verder dan alleen het stoppen van een bloeding. Catastrofale bloedingen zijn slechts een onderdeel van het MARCH protocol wat de cursisten aangeleerd krijgen. Aan het einde van de cursus weet de deelnemer hoe ze moeten reageren bij verandering in het dreigingsniveau; wat voor gevolgen dit heeft voor de hulpverlening en de middelen die ingezet kunnen worden. Ook weet de deelnemer protocollair hulp te verlenen waarbij “treat first what kills first” de rode lijn is die door de hele cursus reeks loopt. het stoppen van catastrofale bloedingen, het vrij maken en houden van de luchtweg en het behandelen van borstverwondingen maken allemaal onderdeel uit van de cursus. Hierdoor is FAUD de enige cursus die de drie grootste maar vaak behandelbare doodsoorzaken bij dit soort incidenten behandeld tijdens haar cursus.

 

Om een opleiding echt vorm te kunnen geven is er meer nodig dan alleen een klein team van instructeurs. Er moet een spreekwoordelijk leger klaar staan die in de BENELUX FAUD kan aanbieden. Dit betekent dat er dus niet alleen een diversiteit aan hulpverleners cursussen FAUD te volgen moeten zijn, maar ook een degelijke instructeurs cursussen. Tijdens de FAUD instructor course moet de nadruk liggen op het didactisch correct aan kunnen leren van de vaardigheden en de reden waarom de retentie en eindkwaliteit van de cursisten die FAUD hebben gevolgd zo hoog is. Er worden duidelijke examenrichtlijnen geschreven waaraan de instructeurs getoetst worden om zo een eerlijke toetsing mogelijk te maken. Juist om deze reden werken wij samen met het certificeringsbureau voor beroepsopleiding en training (CIBOT). Het CIBOT is de kwaliteitswaakhond die toezicht houdt op elke FAUD opleiding die er gegeven wordt. Het CIBOT waakt er voor dat de examenrichtlijnen gehanteerd worden, lesboeken worden uitgebracht en Powerpoint presentaties worden verstrekt. Een instructeur in opleiding die toch over de uitspraak van de docent twijfelt kan ook altijd zijn klacht indienen bij het CIBOT. Zij bespreken elke casus onafhankelijk met de course development partners of de uitspraak van de docent ongedaan gemaakt moet worden. Deze manier van handelen versterkt de kwaliteit van de FAUD cursus en maakt continuïteit en monitoring mogelijk om het leger van instructeurs hun werk te laten doen zonder dat de kwaliteit van de opleiding hieronder zal leiden.

 

Zoals elk leger is ook ons spreekwoordelijke leger van instructeurs afhankelijk van een soepel en goed lopende logistieke lijn. Bij de FAUD cursussen wordt er gebruik gemaakt van een enorme diversiteit aan materiaal om mee te trainen. Van trainingsmateriaal, beeldmateriaal tot aan wound packing trainers we hebben alle logistieke lijnen al lopen. Dit maakt het voor de instructeur FAUD dus niet alleen mogelijk om de cursus te geven maar ook om elke deelnemer indien gewenst direct naar de cursus uit te rusten met het benodigde verbruiksmateriaal, tassen en trainingsmateriaal. In onze ogen is een cursus pas goed als van A t/m Z alles is geregeld. FAUD is de enige opleiding waarbij naast de cursussen ook materiaal direct is af te nemen. Onze wound packing trainers beter bekend als de Trauma Trunx Trainer (T3) worden in eigen beheer ontwikkeld en handgemaakt op Nederlandse bodem. De T3 heeft als enige een standaard garantie van twee jaar. Op aanvraag kan de T3 zelfs aangepast worden als de klant extra wensen heeft. Met militaire precisie is de gehele opleiding vormgegeven, zijn belangrijke samenwerkingen aangegaan en worden didactische modellen uitgewerkt en vormgegeven. Met als eindresultaat een sterke opleiding waarbij zowel de hulpverlener als instructeurs nu al terecht kunnen om de kennis en vaardigheden op te doen waar onze professionele hulpverleners zoals de politie nog altijd op moeten wachten. Laten we niet wachten langer het mosterd na de maaltijd principe hanteren en nu overgaan tot preventieve kennisverwerving. We kunnen, zoals ik al eerder heb gezegd, niet elke gek met een gebrek stoppen. Wat we wel kunnen doen is ons beter voorbereiding op wat te doen nadat de gek heeft toegeslagen. Ik geloof in de kwaliteit van onze FAUD cursus, Ik geloof in al onze instructeurs en partners die keihard meewerken om FAUD elke dag weer een stukje beter te maken. Met als ultiem doel dat spreekwoordelijke leger van FAUD instructeurs en hulpverleners die weten wat ze moeten doen en daarmee echt mensenlevens kunnen redden. FAUD is niet de oplossing voor elk probleem maar wel de beste oplossing voor het probleem waar politie, brandweer, ambulance en de rest Nederland nu mee zitten. Hoe kunnen we zorgen dat er minder mensen komen te overlijden na een aanslag?

 

Wij gebruiken google analytics

Om onze website te verbeteren maken wij gebruik van google analytics, gaat u hiermee akkoord?

Tevens maken wij ook gebruik van mouseflow om onze pagina's te kunnen optimaliseren voor uw gebruiksgemak. Mocht u niet willen dat wij deze gegevens verzamelen, dan kunt u zich hier afmelden.