De verdraaide werkelijkheid in het artikel: “verwarring kosten AED vergoeding”, schept geen duidelijkheid over de inzet van een AED na een reanimatie. Het artikel geeft een totaal verkeerd indruk aan de consument.  Als directie van Reanimerendoejezo.nl classificeer ik het artikel als een broodje aap verhaal! Ik vind het belangrijk dat mensen de waarheid weten. Door onkundig commentaar zien mensen mogelijk af van de aanschaf van een AED, waardoor de kans om een mensenleven te redden af neemt.

In alle gekopieerde berichten in de media lezen we nu dat de kosten na inzet van een levensreddende AED voor de consument zijn en dat deze kosten erg hoog zijn. Voor alle duidelijkheid: het gaat niet om een vergoeding van de aanschaf kosten voor een AED. Het gaat om de onderhoud kosten na het gebruik van een AED bij een reanimatie. Waarschijnlijk is de titel van het artikel anders niet pakkend genoeg geweest voor de media. Dan wil ik inhoudelijk reageren op het artikel (klik op de link voor het artikel https://bitly.com/AEDverwarring).
De eerste vraag die gesteld kan worden is: wie heeft er geroepen dat er grote onduidelijkheid is en welke bronnen zijn er geraadpleegd om tot deze conclusie te komen? Ik kan alleen voor mezelf spreken en misschien ook wel een beetje namens mijn klanten. Wij weten namelijk heel goed wie de kosten na inzet moet betalen. De eigenaar van de AED, dus u zelf. Mogelijk kan een zorgverzekeraar een deel vergoeden.
Hoe kan het dat dit nu opeens voor problemen zou moeten zorgen? Omdat in Nederland het beeld heerst dat kosten meteen moeten worden toegekend aan een veroorzakende partij? Als Reanimerendoejezo.nl vinden wij dat we hierdoor totaal de verkeerde weg bewandelen.

Zelf heb ik ook een AED aan mijn woning hangen en als deze wordt ingezet om een mensenleven te redden, dan betaal ik met genoegen de kosten voor een volgende inzet. Als men dit een probleem vindt dan kan er een service contract afgesloten worden. Dan wordt het apparaat na calamiteiten weer gebruiksklaar aan u opgeleverd.

In het artikel wordt verder gesproken over gemiddelde kosten van €150,-. Dit getal is uit de lucht gegrepen en klinkt mooi afgerond. Hoe zit het dan echt met de kosten? Dat hangt van een aantal dingen af, namelijk:

  • Welk merk en type AED heeft u en gerichter welk type elektroden heeft u. Het vervangen van de elektroden, (wat ook door u zelf gedaan zou kunnen worden) kost gemiddeld €75,- per set.
  • In het artikel wordt ook gesproken over het vervangen van de batterijen na de inzet van de AED en het resetten daarvan. Beste lezers, er zijn maar twee bekende AED merken waarbij na een inzet van de AED ook direct de batterij vervangen moet worden. De meeste AED’s kunnen afhankelijk van het merk en type 200 tot zelfs 500 schokken toedienen alvorens een batterij moet worden vervangen. Bij een reanimatie zullen er gemiddeld zo’n 8 schokken gegeven worden. Ik ben uitgegaan van een lange reanimatie en een lange aanrijdtijd van de ambulance van 15 min. In de praktijk zullen het waarschijnlijk minder schokken zijn.

Ook hieruit blijkt dat de sensatie die uit het artikel spreekt, belangrijker is dan de waarheid. Als verslaggever Jessica Bode iets uitgebreider onderzoek had gedaan, was ze zelf al tot deze conclusie gekomen. Nu staat ze aan de basis van het zoveelste broodje aap verhaal. Graag ontkracht ik ook het verhaal van de noodzaak om een AED na inzet te resetten. Als men alleen de elektroden vervangt is de AED in de meeste gevallen direct weer inzetbaar. Het uitlezen van gegevens van de AED is niet verplicht en resetten is dus een kreet die niet bijdraagt aan duidelijkheid omtrent dit onderwerp.

Als laatste wil ik nog even aandacht schenken aan het aantal AED’s dat er in Nederland zou hangen. Dit zouden er ca.10.000 zijn. Dat is een pure schatting. Die gegevens zijn slecht geregistreerd en er is dus te weinig betrouwbare database beschikbaar om hier een duidelijke uitspraak over te doen.

Wat is er dan wel waar over het gebruik van een AED?  Eerder dit jaar werd er gesproken over slecht periodiek onderhoud van AED’s. Daar zit zeker een kern van waarheid in. Als ik tien bedrijven bezoek met een AED dan is mijn ervaring dat er acht zijn waar het onderhoud slecht tot zeer slecht is uitgevoerd of niet is geregistreerd. De grootste oorzaak is de onwetendheid van de gebruiker die de AED heeft aangekocht en een slechte voorlichting over het onderhoud en de kosten. De praktijk toont aan dat er vaak sprake is van achterstallig onderhoud van een AED  en dat batterijen of elektroden geregeld over datum zijn. Niet omdat de AED is ingezet maar juist omdat inzet gelukkig niet nodig is gebleken. De kosten van periodiek onderhoud zijn voor de eigenaar van de AED. Als de eigenaar deze kosten wil afdekken, kan hij dat uitbesteden voor ongeveer €18,- per maand afhankelijk van merk en type. De gebruiker heeft er dan geen omkijken meer naar en de AED is te allen tijde gereed voor inzet. Ook als de AED is ingezet zal de AED weer geheel in orde gemaakt worden zonder dat derden moeten worden belast met de kosten.

Kortom er is geen onduidelijkheid bij het gebruik van een AED maar het ontbreekt aan duidelijke informatie. Een dergelijk krantenartikel maakt de zaak niet duidelijker maar versterkt de onduidelijkheid omtrent dit onderwerp. Onze grootste angst is dat mensen hierdoor geen AED meer zullen aanschaffen. Van een professional als Jessica Bode mogen we verwachten dat ze diepgravend onderzoek doet alvorens ze verhaalt over een belangrijk en actueel onderwerp als het gebruik en de inzet van een AED. Wij als professionals van Reanimerendoejezo.nl hebben gemeend op dit artikel te moeten reageren om juist bij te dragen aan een duidelijker beeld over het gebruik, de kosten en het onderhoud van AED’s in Nederland.

 

overons-1

Wij gebruiken google analytics

Om onze website te verbeteren maken wij gebruik van google analytics, gaat u hiermee akkoord?

Tevens maken wij ook gebruik van mouseflow om onze pagina's te kunnen optimaliseren voor uw gebruiksgemak. Mocht u niet willen dat wij deze gegevens verzamelen, dan kunt u zich hier afmelden.